SUBVENCIÓ XEC BEBÉ

Amb la intenció d’ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l’Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi.

La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s’estableix en la Base huitena.

Documentació

INSTÀNCIA

BOP Nº155 DE 13-08-20. BASES

EXTRACTE

Concessió

ACTA 01_2020