AUXILIAR AJUDA A DOMICILI

Des de l’Ajuntament de Riola es convoca una borsa per a cobrir el servei d’ajuda a domicili, a règim de dret laboral.

BASES SELECCIÓ

INSTÀNCIA

AUTOBAREMACIÓ

EDICTE llista provisional

EDICTE llista definitiva

EDICTE PUBLICACIÓ RESULTATS OPOSICIÓ-ENTREVISTA

EDICTE PUBLICACIÓ BAREMACIÓ CONCURS MERITS

ANUNCI APERTURA SOBRES

EDICTE CONSTITUCIÓ BOLSA