Procés selectiu borsa de treball de caràcter social

Mitjançant Resolució d’Alcaldia num. 182/2019, s’han aprovat les bases reguladores per a la constitució de borsa de treball (de carácter social), per mitjà del sistema de concurs de mèrits.

Descarregar arxius:

EDICTE CONSTITUCIO BORSA

ACTA BAREMACIÓ MÈRITS

Edicte

Edicte: rectificació

Bases rectificades

Instància

Full d’autobaremació