BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL -BIM-

Des de l’Ajuntament volem tindre present el principi de publicitat i transparència, tan necessari en les nostres Administracions Públiques, ja que els veïns i veïnes del municipi té el dret de conéixer en què s’apliquen els recursos públics. A aquest efecte, hem elaborat un document, que ens serveix com a instrument de fiscalització de la gestió municipal, i volem posar-ho a la disposició de qualsevol veí/-na del municipi.

 

B.I.M

FORMAT PDF.