Destacades

Inicio/Destacades

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2022-2023

2024-04-29T06:51:22+00:00

Subvenció Beca Transport Escolar 2022-2023 Mitjançant Resolució num. 688/2023, de data 22 de juny de 2023,  es va aprovar les convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar Curs 2022-2023,  per a l'exercici 2023, en els següents termes:  Primer. Beneficiaris: Requisits: a) Edat mínima i máxima Tindre una edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys complits i figurar inscrites en el padró municipal d'habitants la persona sol·licitant. b) Estudis a realitzar i centre: Matriculació de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2022-2023, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i d'FP, Estudis Universitaris, en [...]

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2022-20232024-04-29T06:51:22+00:00

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’INFORMACIÓ BIM

2024-04-29T06:51:23+00:00

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL -BIM- Des de l'Ajuntament volem tindre present el principi de publicitat i transparència, tan necessari en les nostres Administracions Públiques, ja que els veïns i veïnes del municipi té el dret de conéixer en què s'apliquen els recursos públics. A aquest efecte, hem elaborat un document, que ens serveix com a instrument de fiscalització de la gestió municipal, i volem posar-ho a la disposició de qualsevol veí/-na del municipi.   B.I.M FORMAT PDF.  

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’INFORMACIÓ BIM2024-04-29T06:51:23+00:00

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

2024-04-29T06:51:23+00:00

L'Ajuntament de Riola està, actualment, en procés d'elaboració del Pla Urbà d'Actuació Municipal, amb l'objectiu d'aconseguir un municipi sostenible. Un PUAM constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incorporar els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. Per a aconseguir-ho, és imprescindible l'opinió i per tant la participació de nuestr@s vecin@s. Un procés de participació pública resulta clau per a l'anàlisi del conjunt dels [...]

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2024-04-29T06:51:23+00:00

Connecta’t

2024-04-29T06:51:45+00:00

Connecta't! Riola t'informa de les últimes novetats. La utilització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions és essencial en tots els assumptes de la nostra vida quotidiana.  Per aquest motiu, l'Ajuntament de Riola fa ús de distints mitjans per comunicar notícies i avisos d'interès per a la ciutadania. Actualment, s'ha incorporat dos xarxes socials molt demandades pel sector juvenil. Per una banda, Twitter (igual que Facebook) serà utilitzat com una eina de comunicació i difusió de contingut. Per l'altra, Instagram centrarà la seva atenció en recursos de caràcter visual sobre el municipi. SEGUEIX-NOS! TWITTER:  Ajuntament de Riola [...]

Connecta’t2024-04-29T06:51:45+00:00
Ir a Arriba