Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Sol·licitants: qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=T117cZGGz8TvG8KxKKWLDnvFR1httNrXC6CBqLJsGJPy2QDDllrh!327887559!1549354598228?id_proc=20008

Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció per a l’exercici 2019. 

Sol·licitants: Dones treballadores autònomes que, en el moment de la contractació subvencionable, es troben embarassades o en procés d’adopció. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim  1 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20004

Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2019.

Sol·licitants: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi. Termini: dos mesos des de la data d’inici que conste en la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris, màxim 1 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20014

Ajudes al comerç

Ajudes a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2019

Ajudes a la contractació

  • Programa de subvencions destinades a fomentar la conversió a indefinits de contractes temporals de col·lectius vulnerables per a l’exercici 2019. Sol·licitants: empreses, inclosos els treballadors autònoms. Termini: finalitzarà el 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19995
  • Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l’exercici 2019. Sol·licitants: Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19994
  • Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Sol·licitants: Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17660
  • Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019. Sol·licitants:  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 20  setembre  de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20006

MÉS INFORMACIÓ ADL AJUNTAMENT