Programa MOVES-Infraestructures Comunitat Valenciana 2019

Ajudes de l’IVACE per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics  en el marc del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d’altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l’aire, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Dirigit a particulars, empreses i entitats  de la Comunitat Valenciana.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d’ajudes s’iniciarà el dia 25 de juny de 2019 i finalitzarà el 31 de desembre de 2019.

Més informació al següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20338&version=red

Ajudes a l’emprendedurisme

Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2019.

Sol·licitants: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi. Termini: finalitzarà l’1 d’octubre de 2019.

Més informació al següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20014


Ajudes a la compra de vehicles sostenibles

Programa moves-vehicles Comunitat Valenciana 2019

L’objectiu d’aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, afavorint el consum d’energies autòctones, especialment de fonts renovables.

Dirigit a particulars, empreses i entitats  de la Comunitat Valenciana.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d’ajudes s’iniciarà el dia 30 de maig de 2019 i finalitzarà el 31 de desembre de 2019.

Més informació al següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20272


Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Sol·licitants: qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=T117cZGGz8TvG8KxKKWLDnvFR1httNrXC6CBqLJsGJPy2QDDllrh!327887559!1549354598228?id_proc=20008


Programa d’ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció per a l’exercici 2019. 

Sol·licitants: Dones treballadores autònomes que, en el moment de la contractació subvencionable, es troben embarassades o en procés d’adopció. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim  1 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20004


Ajudes a persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l’exercici 2019.

Sol·licitants: Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi. Termini: dos mesos des de la data d’inici que conste en la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris, màxim 1 d’octubre de 2019.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20014

Ajudes al comerç

Ajudes a cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2019

Ajudes a la contractació

  • Programa de subvencions destinades a fomentar la conversió a indefinits de contractes temporals de col·lectius vulnerables per a l’exercici 2019. Sol·licitants: empreses, inclosos els treballadors autònoms. Termini: finalitzarà el 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19995
  • Subvencions per a fomentar la contractació en pràctiques de determinats col·lectius vulnerables per a l’exercici 2019. Sol·licitants: Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19994
  • Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Sol·licitants: Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 31 d’octubre de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17660
  • Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019. Sol·licitants:  Entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms. Termini: dos mesos des de la contractació, màxim 20  setembre  de 2019. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20006

MÉS INFORMACIÓ ADL AJUNTAMENT