DIAGNÒSTIC MUNICIPAL SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

L’Ajuntament de Riola ha elaborat el Diagnòstic Municipal sobre la Violència de Gènere de la població  com a punt de partida del futur Pla local contra este tipus de  violència. 

L’objectiu general de l’estudi ha sigut identificar, caracteritzar i analitzar les diferents formes de violència que s’exerceixen  contra les dones del municipi.

Descarregar arxiu:

Diagnòstic violència de gènere