I Pla d’Igualtat

L’Ajuntament de Riola, mitjançant acord de data 1 de juny de 2020, ha procedit a l’aprovació de l’I Pla d’Igualtat, que contempla mesures a implementar en la pròpia estructura i funcionament de l’Ajuntament.

El present instrument s’ha exposat en el BOP  num. 111, de data 11 de juny de 2020. S’adjunta el text íntegre del document:

EDICTE

PUBLICACIÓ BOP

Pla Igualtat Ajuntament

I Pla Municpal d’Igualtat per a la ciutadania de Riola

L’Ajuntament de Riola, mitjançant acord de data 16 de desembre de 2021, procedí a l’aprovació de l’I Pla Municipal d’Igualtat, que contempla mesures a implementar en el municipi de Riola.

I PLA MUNICIPAL IGUALTAT RIOLA