Participació Ciutadana

Plà Estratègic Socioeconòmic

L’Ajuntament de Riola ha elaborat el PLA ESTRATÈGIC SOCIOECONÒMIC mitjançant un procés participatiu en el qual la ciutadania ha dut a terme una diagnòsi i unes propostes d’actuacions per al desenvolupament local del municipi per buscar la identificació de les particularitats i necessitats del municipi de Riola a través de les opinions, experiències i vivències de la seua ciutadania sobre aspectes relacionats en matèria d’ocupació, sectors econòmics, qualitat de vida i serveis públics.

Document adjunt:

Pla Estratègic Socioeconòmic

Amb la col·laboració de: