Contractació concessió demanial: quiosc instal·lacions esportives

Edicte

Plec 1

Plec 2

Edicte (correcció)

Plec (correcció)

Edicte (ampliació termini)