Procés de selecció: Borsa de Treball d’operaris múltiples

Descarregar arxius:

LLISTAT PROVISONAL

EDICTE

INSTÀNCIA

AUTOBAREMACIÓ