Es interés de la present Corporació executar polítiques participatives, dins del principi de proximitat al ciutadà, fent-li participe en les decisions que directament l’afecta. Per aquesta raó s’ha impulsat un procediment de participació ciutadana, que permeta als veïns i veïnes de Riola decidir aquelles inversions que consideren necessàries per a millorar la qualitat de vida en el municipi.

 

DOCUMENTACIÓ:

BASES

Informe Tècnic

EDICTE convocatòria Assemblea