Subvenció quota Consorci de Bombers per a l’exercici 2021

L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 23 de novembre de 2021, hi ha  concedit a l’Ajuntament de Riola una subvenció directa per import de 7.079,39.-€, per atendre al pagament de la quota del Consorci de Bombers per a l’exercici 2021.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

BOP València Quota Consorci de Bombers