SUBVENCIÓ XEC BEBÉ

Amb la intenció d’ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l’Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi.

La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s’estableix en la Base huitena.

Documentació

BASES XEC BEBÉ

PUBLICACIÓ BOP València

La tramitació electrònica de la present subvenció es realitzarà a través de tràmit específic, l’accés del qual es troba en el següent enllaç:

https://riola.sedelectronica.es/info.0

EDICTE