SUBVENCIÓ XEC BEBÉ

Amb la intenció d’ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l’Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi.

La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s’estableix en la Base huitena.

Documentació

CONVOCATÒRIA BOP València

La tramitació electrònica de la present subvenció es realitzarà a través de tràmit específic, l’accés del qual es troba en el següent enllaç:

https://riola.sedelectronica.es/info.0

PROPOSTA COMISSIÓ DE VALORAICÓ 07/09/2023:

PROPOSTA XEC BEBÉ