Serveis socials

Prestació de serveis socials generals a la població resident i empadronada al municipi. Mitjançant actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari i amb caràcter universal i gratuït. Les visites amb la treballadora social es donaran lloc a l’Ajuntament en horari de 9:30h a 14:00h.

Per demanar cita prèvia  cal dirigir-se a l’Ajuntament de Riola o bé telefonar al 961702201.