EMCORD/EMCORP 2018

L’Ajuntament de Riola fomenta l’Ocupació Pública amb els Programes EMCORD I EMCORP.

EMCORD

Contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a la realització d’obres o serveis d’interés general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

EMCORP

Els destinataris finals d’aquest programa són les persones desocupades, d’almenys 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat.

RESULTAT LLISTAT DEFINITIU 2018

LLISTAT DEFINITIU RESULTATS EMCORD 2018 OFICIAL 1º DE LA CONSTRUCCIÓ

LLISTAT DEFINITIU RESULTATS EMCORD 2018 PEÓ OBRES PÚBLIQUES

LLISTAT DEFINITIU RESULTATS EMCORP 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVA