Sol·licituds

//Sol·licituds
Sol·licituds2019-02-04T08:07:37+00:00

Normativa Municipal

SOL·LICITUDS GENERALS

Sol·licitud instància general

Sol·licitud instància general en representación de

Sol·licitud instància general anulació d’un altra sol·licitud

Sol·licitud fraccionament/aplaçament d’un pagament

BAN INFORMATIU

Sol·licitud BAN

FEM

Sol·licitud bonificació pensionistes

IBI

Sol·licitud de fraccionament/aplaçament

Sol·licitud de bonificació per a familia numerosa

URBANISME

Sol·licitud llicència urbanística

Declaració responsable d’obres menors

Autoliquidació llicència urbanística

Declaració responsable de primera ocupació

Declaració responsable de segona ocupació

VEHICLES

Sol·licitud d’exenció IVTM per a vehicles antics

Sol·licitud d’excenció IVTM per minusvalía

Sol·licitud de gual

Declaració jurada del propietari

Declaració jurada en representació del propietari

ACTIVITATS

Declaració responsable per a l’apertura d’activitats no subjectes a llicència ambiental

Declaració responsable per a l’apertura d’un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmontables

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Sol·licitud tallar/ocupació via pública

Sol·licitud ocupació via pública amb taules i cadires

PISCINA

Bono piscina municipal

RESERVA LOCAL AJUNTAMENT

Reserva local Ajuntament utilització d’associacions o partits

Reserva local Ajuntament per a utilització privada

MERCAT

Sol·licitud venta ambulant al mercat

GOSSOS PERILLOSOS

Sol·licitud per a la pertinència de gossos perillosos

Sol·licitud de baixa per a la pertinència de gossos perillosos

PADRÓ HABITANTS

Sol·licitud d’alta en el padró d’habitants

Sol·licitud de canvi de domicili

Autorització del propietari

Autorització de dos propietaris

Autorització d’un propietari a diferents sol·licitants

Autorització de diferents propietaris a diferents sol·licitants

Declaració responsable d’un menor

CEMENTIRI MUNICIPAL

Sol·licitud exhumació-inhumació

Sol·licitud inhumació en nínxol nou

Sol·licitud inhumació en nínxol ocupat

CREMADES AGRÍCOLES

Sol·licitud per a l’autorització d’activitats que puguen albergar risc d’incendi

MANTENIMENT DE TERCERS

Sol·licitud de manteniment de tercers

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies