ajuntamentderiola

Inicio/ajuntamentderiola

Acerca de ajuntamentderiola

Este autor no presenta ningún detalle.
Hasta ahora ajuntamentderiola ha creado 25 entradas de blog.

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR

2021-02-26T20:44:32+00:00

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR (Publicada 25/02/2021 - BOP num. 38) TERMINI DE SOL·LICITUD: DEL 26 DE FEBRER DE 2021  AL 17 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES (20 DIES NATURALS) OBJECTE L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors que es determinen en l'Annex I d'aquesta convocatòria. Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les [...]

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR2021-02-26T20:44:32+00:00

PROCÉS DE SELECCIÓ ARQUITECTE/-A SUPERIOR

2021-04-02T11:07:19+00:00

CONVOCATÒRIA  I BASES CONVOCATÒRIA BOP Arquitecte EDICTE BASES EDICTE correcció Termini-Certi Mèdic DOCUMENTACIÓ AUTOBAREMACIÓ AUTOBAREMACIÓN Corregida INSTÀNCIA PROCÉS SELECCIÓ BOP LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS EDICTE Convocatòria examen

PROCÉS DE SELECCIÓ ARQUITECTE/-A SUPERIOR2021-04-02T11:07:19+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-2021

2021-02-03T08:36:15+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA /CONCURSO ARTE URBANO Des de l'equip de govern es vol impulsar l'art urbà, mitjançant la rehabilitació i decoració amb murals de façanes de vivendes, i al mateix temps aconseguir que Riola puga promocionar el turisme./ Desde el equipo de gobierno se pretende impular el arte urbano, mediante la rehabilitación  y decoración con murales en fachadas de viviendas, y al mismo tiempo conseguir que Riola pueda promocionar el turismo. Amb aquesta [...]

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-20212021-02-03T08:36:15+00:00

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 2020

2020-12-16T12:02:13+00:00

          ECOVID 2020. Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals ACTA OFICIAL 1ª ACTA PEÓ OBRES PÚBLIQUES

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 20202020-12-16T12:02:13+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ

2020-12-29T12:15:49+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ Amb la intenció d'ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l'Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi. La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena. Documentació INSTÀNCIA BOP Nº155 DE 13-08-20. BASES EXTRACTE Concessió ACTA 01_2020

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ2020-12-29T12:15:49+00:00

BORSA AUXILIAR SERVEI AJUDA DOMICILI

2020-12-15T20:01:43+00:00

AUXILIAR AJUDA A DOMICILI Des de l'Ajuntament de Riola es convoca una borsa per a cobrir el servei d'ajuda a domicili, a règim de dret laboral. BASES SELECCIÓ INSTÀNCIA AUTOBAREMACIÓ EDICTE llista provisional EDICTE llista definitiva EDICTE PUBLICACIÓ RESULTATS OPOSICIÓ-ENTREVISTA EDICTE PUBLICACIÓ BAREMACIÓ CONCURS MERITS ANUNCI APERTURA SOBRES EDICTE CONSTITUCIÓ BOLSA  

BORSA AUXILIAR SERVEI AJUDA DOMICILI2020-12-15T20:01:43+00:00

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2019-2020

2020-09-01T10:45:42+00:00

Subvenció Beca Transport Escolar 2019-2020 Mitjançant Acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de juliol de 2020, es va aprovar les Bases reguladores i convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar per a l'exercici 2019-2020: PRIMER.- Beneficiaris Persones físiques que reunisquen els següents requisits: edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys, i figurar inscrits en el Padró Municipal d'habitants tots els membres de la unitat familiar, amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Matrícula de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2019-202, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i FP., Estudis Universitaris, [...]

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2019-20202020-09-01T10:45:42+00:00

Revitalitzem el Comerç Local

2021-02-24T13:01:03+00:00

REVITALITZEM EL COMERÇ LOCAL - BDNS Idetif. 519653 Des de la regidoria de promoció econòmica es tracta d'impulsar una ajuda als autònoms i petites empreses que els permeta contrarestar els efectes negatius ocasionats per la COVID-19. A aquest efecte, s'han confeccionat una línies d'ajuda, que permeten atendre de manera eficaç i immediata les necessitats plantejades pels veïns i veïnes de Riola. El termini de sol·licitud d'ajudes s'iniciarà mitjançant la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València Aquesta línia d'ajudes estarà vigent fins al dia 1 de desembre de 2020, condicionada a la disponibilitat de crèdit pressupostari, i [...]

Revitalitzem el Comerç Local2021-02-24T13:01:03+00:00

CONCURS-OPOSICIÓ POLICIA LOCAL

2021-02-02T13:51:53+00:00

Convocatoria Plaza Policia Local Consolidación Empleo Temporal Nombre de la oposición: Agente Policía Local (Oferta 2019) Tipo: Funcionario Grupo: C Subgrupo C1 Plazas: Total: 1 plaza - Procedimiento Consolidación Empleo Temporal Publicacións: BASES BOP Valencia Nº 87 DE 08_5_2020 DOGV Nº 8812 DE 15_05_2020 CORRECCIÒN ERRORES DOGV Nº 8815 DE 19_05_2020 BOE NUM. 143, DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020 EDICTO CORRECCIÓN EDICTO DOGV CORRECCIÓN BASES SEGÚN RESOLUCIÓN 278_2020 Presentació d'instàncies: INSTANCIA DECLARACIÓN RESPONSABLE AUTOBAREMACIÓ LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS- EXCLOSOS Llistat Provisional EDICTE llista definitiva BOP LISTADO DEFINITIVO PERSONAL DESIGNAT COM A ASSESOR Resolució 624/2020 [...]

CONCURS-OPOSICIÓ POLICIA LOCAL2021-02-02T13:51:53+00:00
Ir a Arriba