BORSA DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ

Des de la present Corporació, som conscients de la importància de reduir la situació de desocupació a Riola, sobretot en aquells sectors més afectats per les circumstàncies socials.

 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, mitjançant acord de data 11 d’octubre de 2022, un pla d’Activació d’Ocupació, que permet conciliar les necessitats dels col·lectius més desfavorits i els objectius laborals contemplats en el propi pla, per la qual cosa ens trobem amb una Borsa que regula criteris de caràcter social, i sobretot, aquells que permeten atendre les necessitats específiques dels veïns i veïnes de Riola.

Aquestes Bases han sigut negociades amb els principals Agents Socials, gaudint d’un consens a tots els nivells, i que concilien els principis contemplats en la normativa de caràcter social, així com els principis de publicitat i concurrència, imperants en la normativa reguladora de la funció pública.

El procés de selecció serà concurs, ja que permet avaluar de forma objectiva els coneixements teòric-pràctics dels aspirants, així com l’experiència en el lloc de treball, complint-se amb el que s’estableix en l’art. 61 del RDL 5/2015.

La instància es troba disposició de les persones interessades en la Seu Electrónica de l’Ajuntament: https://riola.sedelectronica.es/info.0

 


DOCUMENTACIÓ

PUBLICITAT DEL PROCEDIMENT

BOP CONVOCATORIA NÚM. 21 de 31_01_23

EDICTE Publicació Llistat Provisional

EDICTE Publicació Llistat Definitiu

EDICTE Publicació acta 01_23023.

EDICTE FASE ENTREVISTES

EDICTE Acord R.A Constitució borsa (1)