PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT EL RISC D’INUNDACIONS (PAM) RIOLA

Se sotmet a un període d’exposició pública el pla d’Actuació Municipal de risc per inundacions del terme municipal de Riola (PAM), durant un termini de 20 dies.
Qualsevol interessat podrà examinar l’expedient a través de la pàgina web o en les dependències de l’Ajuntament (Departament de Secretaria),

EDICTE

PAM INUNDACIONS RIOLA

PLANOS PAM RIOLA