Des de la Diputació de València s’impulsen els programes d’Ajudes de Salut Pública, que tenen per objecte desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut que es realitzen en Ajuntaments de municipis de menys de vint mil habitants i Entitats Locals d’àmbit inferior al municipal de la província de València amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren aquestes campanyes són:

• Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.
• Control de vectors (mosques i mosquits).

BOP CONCESSIÓ NÚM. 110 de 8 de juny de 2023