CONVOCATÒRIA IMPULSEM TURISME EXERCICI 2023

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció IMPULSEM TURISME 2023 concedida per la Diputació de València.

Les accions desenvolupades i els imports rebuts són els següents:

FIRA PROMOCIONAL DE RIOLA. ABRIL 2023. Import rebut: 6.000,00€

SENYALITZACIÓ DE LA RUTA D’ART URBÀ A RIOLA. Import rebut: 1.331,00€

PLA CORRESPONSABLES 2023

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció PLA CORRESPONSABLES 2023, concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

L’acció desenvolupada i l’import rebut són els següents:

.- SERVEI EDUCATIU CAMPAMENT D’ESTIU 2023.

Import rebut: 15.140,00€

CAMPAMENT RIOLA 2023

MUNICPI ADHERIT A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció concedida en 2023 per la Diputació Provincial de València com a MUNICPI ADHERIT A LA XARXA DE MUNICIPIS PROTEGITS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

L’acció desenvolupada i l’import rebut són els següents:

.- PART II DE LA TRILOGIA ESCÈNICA «LA TRILOGIA DE LA POR»: THRESSOME.

Import rebut: 3.189,48€