CONVOCATÒRIA IMPULSEM TURISME EXERCICI 2023

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció IMPULSEM TURISME 2023 concedida per la Diputació de València.

Les accions desenvolupades i els imports rebuts són els següents:

FIRA PROMOCIONAL DE RIOLA. ABRIL 2023. Import rebut: 6.000,00€

SENYALITZACIÓ DE LA RUTA D’ART URBÀ A RIOLA. Import rebut: 1.331,00€