El SARC és el Servei d’Assistència i Recursos Culturals de l’àrea de Cultura de la Diputació de València, l’objectiu del qual  és l’assistència als municipis de la província de València en matèria cultural, incidint de forma més activa als pobles amb menor nombre d’habitants o amb menys recursos econòmics, actuant com un model d’intervenció i redistribució territorial de la cultura.

Un dels seus objectius fonamentals és el foment de la cultura en els municipis, i en aquest sentit, s’articula a través del règim de subvencions.

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció SARC ALS POBLES per import de 12.761,78.-€ (BOP num. 130, de data 6 de juliol de 2023)

BOP num. 130

 

Les actuacions que s’han desenvolupat són les següents:

MUSICAL ELS SUPERHEROIS SALVEN EL PLANETA                       IMPORT: 3.630,00.-€

 

PINTURA ARTÍSTICA MURAL HIPERREALISTA                     IMPORT: 13.950,75.-€

 

 

ESPECTACULOS SERGIO SEVILLA                                                                IMPORT: 9.075,00.- €