El SARC és el Servei d’Assistència i Recursos Culturals de l’àrea de Cultura de la Diputació de València, l’objectiu del qual  és l’assistència als municipis de la província de València en matèria cultural, incidint de forma més activa als pobles amb menor nombre d’habitants o amb menys recursos econòmics, actuant com un model d’intervenció i redistribució territorial de la cultura.

Un dels seus objectius fonamentals és el foment de la cultura en els municipis, i en aquest sentit, s’articula a través del règim de subvencions.

L’Ajuntament de Riola és beneficiari de la subvenció SARC ALS POBLES per import de 11.300,00.-€ (BOP num. 128, de data 6 de juliol de 2022)

BOP NUMERO 128

 

Les actuacions que s’han desenvolupat són les següents:

ESPECTÁCULO COMO HEMOS CAMBIADO                       IMPORT: 8.470,00.-€

ESPECTÁCULO MUSICAL GRANDES VOCES                     IMPORT: 4.598,00.-€

ORQUESTA MÓNACO                                                                IMPORT: 5929,00.- €