L’Ajuntament de Riola, ha tret a licitació la Concessió del servei de explotació de Bar Poliesportiu Municipal, la qual es podran presentar les ofertes fins al dia 6 de juny a les 23:59 hores al perfil del contractant de l’Ajuntament de Riola, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de presentar ofertas s’ha d’estar registrat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al següent enllaç, es troben l’anunci de la licitació i els plecs,  i la plataforma on presentar les ofertes:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3NCoJAFIWfpQeQe3NGreVYpkaWv5POJqaMGEmNiCifPou21oGzOPDxHRBQaGOLEIOSiUEhB9HIuzrJm2obeYYChLB2jDsR86cE3Th0ULdjy6SLTT8ReC0fqlbdsYQUcqS7pJpcgkNyjaouwqAK-vp6UO7DkseZzWz5tJfp-0eYg17UYdsjRY_gQBj-N4gPYpAZ5UsemonvIvreYr7Kxga6uvkFflysvbY-Qi2UVuRYUTYavQA2X7To/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/578149108687/-/