L’Ajuntament de Riola, mitjançant acord, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2020, per UNANIMITAT dels presents, VA APROVAR l’adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de génere.

A través d’aquesta iniciativa, la Diputació Provincial de València impulsa un projecte, basat en la formació, que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social

PUBLICACIÓN BOP Valencia

PROTOCOL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE RIOLA