REVITALITZEM EL COMERÇ LOCAL – BDNS Idetif. 519653

Des de la regidoria de promoció econòmica es tracta d’impulsar una ajuda als autònoms i petites empreses que els permeta contrarestar els efectes negatius ocasionats per la COVID-19.

A aquest efecte, s’han confeccionat una línies d’ajuda, que permeten atendre de manera eficaç i immediata les necessitats plantejades pels veïns i veïnes de Riola.

El termini de sol·licitud d’ajudes s’iniciarà mitjançant la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València

Aquesta línia d’ajudes estarà vigent fins al dia 1 de desembre de 2020, condicionada a la disponibilitat de crèdit pressupostari, i se sol·licitarà en els termes regulats en les Bases, a través dels models que s’adjunten a continuació:

BASES

Sol·licitud

Declaració Responsable

Extracte convocatòria