ajuntamentderiola

Inicio/ajuntamentderiola

Acerca de ajuntamentderiola

Este autor no presenta ningún detalle.
Hasta ahora ajuntamentderiola ha creado 25 entradas de blog.

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2024-04-29T06:51:23+00:00

L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2020, per UNANIMITAT dels presents, VA APROVAR l'adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de génere. A través d'aquesta iniciativa, la Diputació Provincial de València impulsa un projecte, basat en la coeducació i la sensibilització contra la violència de gènere, , que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social BOP 144, DE DATA 28_12_2022 ACCIONS DESENVOLUPADES:

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE2024-04-29T06:51:23+00:00

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

2024-04-29T06:51:23+00:00

L'Ajuntament de Riola està, actualment, en procés d'elaboració del Pla Urbà d'Actuació Municipal, amb l'objectiu d'aconseguir un municipi sostenible. Un PUAM constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incorporar els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. Per a aconseguir-ho, és imprescindible l'opinió i per tant la participació de nuestr@s vecin@s. Un procés de participació pública resulta clau per a l'anàlisi del conjunt dels [...]

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2024-04-29T06:51:23+00:00

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT

2024-04-29T06:51:23+00:00

BEQUES DE TRANSPORT A l'efecte d'emplenar la instància relativa a Beques de Transport, des de l'Ajuntament S'INFORMA que la distància aproximada és de 4 QUILÒMETRES. No obstant això, aquesta distància es proporciona a efectes informatius i sense caràcter vinculant, podent ser comprovada pels Serveis de la Conselleria competent, a través de l'aplicació habilitada a tals efectes.

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT2024-04-29T06:51:23+00:00

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 2020

2024-04-29T06:51:23+00:00

          ECOVID 2020. Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals ACTA OFICIAL 1ª ACTA PEÓ OBRES PÚBLIQUES

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 20202024-04-29T06:51:23+00:00

Revitalitzem el Comerç Local

2024-04-29T06:51:23+00:00

REVITALITZEM EL COMERÇ LOCAL - BDNS Idetif. 519653 Des de la regidoria de promoció econòmica es tracta d'impulsar una ajuda als autònoms i petites empreses que els permeta contrarestar els efectes negatius ocasionats per la COVID-19. A aquest efecte, s'han confeccionat una línies d'ajuda, que permeten atendre de manera eficaç i immediata les necessitats plantejades pels veïns i veïnes de Riola. El termini de sol·licitud d'ajudes s'iniciarà mitjançant la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València Aquesta línia d'ajudes estarà vigent fins al dia 1 de desembre de 2020, condicionada a la disponibilitat de crèdit pressupostari, i [...]

Revitalitzem el Comerç Local2024-04-29T06:51:23+00:00

I PLA D’IGUALTAT

2024-04-29T06:51:23+00:00

I Pla d'Igualtat L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord de data 1 de juny de 2020, ha procedit a l'aprovació de l'I Pla d'Igualtat, que contempla mesures a implementar en la pròpia estructura i funcionament de l'Ajuntament. El present instrument s'ha exposat en el BOP  num. 111, de data 11 de juny de 2020. S'adjunta el text íntegre del document: EDICTE PUBLICACIÓ BOP Pla Igualtat Ajuntament I Pla Municpal d'Igualtat per a la ciutadania de Riola L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord de data 16 de desembre de 2021, procedí a l'aprovació de l'I Pla Municipal d'Igualtat, que contempla mesures a implementar en [...]

I PLA D’IGUALTAT2024-04-29T06:51:23+00:00

CAMPANYA SALUT PÚBLICA 2023

2024-04-29T06:51:23+00:00

Des de la Diputació de València s'impulsen els programes d'Ajudes de Salut Pública, que tenen per objecte desenvolupar campanyes de prevenció i foment de la salut que es realitzen en Ajuntaments de municipis de menys de vint mil habitants i Entitats Locals d'àmbit inferior al municipal de la província de València amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut pública dels seus habitants. Els programes que integren aquestes campanyes són: • Desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram. • Control de vectors (mosques i mosquits). BOP CONCESSIÓ [...]

CAMPANYA SALUT PÚBLICA 20232024-04-29T06:51:23+00:00

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISC INUNDACIONS

2024-04-29T06:51:24+00:00

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT EL RISC D'INUNDACIONS (PAM) RIOLA Se sotmet a un període d'exposició pública el pla d'Actuació Municipal de risc per inundacions del terme municipal de Riola (PAM), durant un termini de 20 dies. Qualsevol interessat podrà examinar l'expedient a través de la pàgina web o en les dependències de l'Ajuntament (Departament de Secretaria), EDICTE PAM INUNDACIONS RIOLA PLANOS PAM RIOLA

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISC INUNDACIONS2024-04-29T06:51:24+00:00

SUBVENCIÓ QUOTA CONSORCI DE BOMBERS PER A L’EXERCICI 2023

2024-04-29T06:51:45+00:00

Subvenció quota Consorci de Bombers per a l'exercici 2023 L'Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2023, hi ha  concedit a l'Ajuntament de Riola una subvenció directa per import de 8.309,50.-€, per atendre al pagament de la quota del Consorci de Bombers per a l'exercici 2023. Enllaç: https://bop.dival.es/bop/ BOP València

SUBVENCIÓ QUOTA CONSORCI DE BOMBERS PER A L’EXERCICI 20232024-04-29T06:51:45+00:00
Ir a Arriba